Samen theater maken, samen zingen of met anderen zorgen voor dieren op zorgboerderij De Streekboerderij in Brugge. 
Dat is in een notendop de onafhankelijke vzw Speling. 

Toen de vzw in 2013 werd opgestart, vertrokken we vanuit de nood van mensen uit kansengroepen. We gaven hen de mogelijkheid om mee te doen aan laagdrempelige en kwaliteitsvolle projecten en activiteiten, en dat samen met anderen. 

Ondertussen, we schrijven 2023, zijn we geëvolueerd naar een inclusieve vereniging waar iedereen welkom is en deel kan nemen aan het aanbod. Een gedreven groep van professionele vrijwilligers timmert gestaag aan de weg, een weg waar één en één meer is dan twee. We brengen door ons inclusieve projecten personen uit diverse hoeken van de maatschappij samen. Ons doel is om te focussen op de talenten en sterktes van de deelnemers. Zo implementeren we de emancipatorische gedachte in onze aanpak, begeleidingen en activiteiten. 

Sociaal artistiek Theater
In de theatergroep creëren we sociaalartistieke theaterproducties en workshops met mensen die daar veel goesting voor hebben maar elders niet altijd terecht kunnen. Motivatie is hierbij het belangrijkste, iedereen kan deelnemen.
Zowel het sociale als het artistieke is belangrijk, we geven het publiek openhartig indringende voorstellingen. We gaan daarvoor samenwerkingen aan met andere verenigingen, artiesten, muzikanten…..
Aanmelden: vzwspeling@gmail.com

De Streek
De streekboerderij is een sociaalecologisch project en erkende zorgboerderij. We begeleiden de deelnemers door hen te leren zorgen voor dieren en natuur op een kleine boerderij. De deelnemers kunnen leren omgaan met en zorgen voor dieren zoals pony’s, honden, katten, kippen…
Het is een plaats waar we samen tot rust komen en ruimte krijgen om te zijn.
Aanmelden: vzwspeling@gmail.com

Inclusiekoor Cantare con Amore
Het Brugs Inclusiekoor CANTARE CON AMORE staat open voor iedereen die zin heeft om te zingen.
Mensen met en zonder beperking, jong en oud, zijn welkom. We nodigen ook kinderen, jongeren, familie en vrienden uit om mee te zingen en deel te nemen aan de sociale activiteiten.
We plannen samen met muzikanten en andere koren optredens en muzikale projecten.
Inschrijven bij dirigent Elke Poppe 0485 35 09 70.

Inclusiekoor Cantare Continua

Het Brugs inclusiekoor Cantare Continua is een koor voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers.
Heb je zin om mee te zingen?
Graag een seintje aan dirigent Elke Poppe 0485 35 09 70.